Engin Yıldırım ile "Pandemide İş ve Aile Hayatında Denge" Webinarımıza davetlisiniz

Engin Yıldırım ile "Pandemide İş ve Aile Hayatında Denge" Webinarımıza davetlisiniz

Merhabalar,
3 Mart Çarşamba günü saat 16:00 – 18:00 arasında düzenleyeceğimiz,
Engin Yıldırım'ın enerjik ve eğlenceli anlatımı ile konuşmacı olarak katılacağı
Pandemide İş ve Aile Hayatında Denge Webinarımıza davetlisiniz.

LINK;

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDhlNTU0NTYtMGFlNS00NDAyLThlYzItMTk5NDgzNDAzZDc2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229df91129-4782-4705-932a-3165b49fbace%22%2c%22Oid%22%3a%220e758c00-6752-45f5-a5bf-c9365bf29ceb%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a