Genel Kimyasallar

veser-trbanner-genel-kimyasallar 

GENEL KİMYASALLAR

Ürün Adı
Adipik Asit 
Ağır Soda (Sodyum Karbonat)
Akrilik Asit 
Aluminyum Kloro Hidrat
Amonyum Bi Florür 
Amonyum Klorür
Amonyum Per Sülfat 
Asetik Asit %80-%100
Askorbik Asit 
Benzalkonyum Klorür 
Benzoik Asit 
Borak Penta Hidrat
Boraks Deka Hidrat 
Borik Asit 
Çinko Klorür 
Demir III Klorür
Demir III Sülfat
Di Metil Sülfat
Didesil Dimetil Amonyum Klorür (DDMAC)
Formik Asit %85
Fosforik Asit %85
Fumarik Asit 
Gliserin 
Glukonik Asit 
Gluteraldehit 
Hafif Soda (Sodyum Karbonat)
Hidrojen Peroksit %50
Hidroksi Etil Selüloz 
Hidroksil Amin Sülfat 
I-non anaoic Acid 
Kalsiyum Karbonat
Kalsiyum Klorür 
Karboksi Metil Selüloz 
Klor Hegzidin Glukonat 
Laktik Asit 
Lityum Karbonat 
Magneyum Karbonat 
Magnezyum Hegza Flora Silikat 
Magnezyum Klorür 
Magnezyum Sülfat (7 Hidrat)
Morfolin
Naftalin
Naftalin Sülfonik Asit 
Oksalik Asit 
Parafin
Perasetik Asit 
Poli Aluminyum Klorür 
Potasyum Hidroksit (Payet-Likit)
Potasyum Karbonat 
Potasyum Nitrat
Potasyum Tiyo Glukonat 
Silisyum Di Oksit 
Sitrik Asit Anhidrus 
Sitrik Asit Monohidrat
Sodyum Asetat
Sodyum Benzoat 
Sodyum Bi Karbonat (Besin,Teknik)
Sodyum Bi Sülfat
Sodyum Bromür 
Sodyum Formiat 
Sodyum Glukonat 
Sodyum Hidro Sülfit
Sodyum Hidroksit 
Sodyum Hipoklorit 
Sodyum Karbonat 
Sodyum Klorit 
Sodyum Klorür
Sodyum Meta Bi Sülfit 
Sodyum Meta Silikat Anhidrus 
Sodyum Meta Silikat Penta Hidrat
Sodyum Molibdat 
Sodyum Nitrat
Sodyum Nitrit 
Sodyum Per Sülfat 
Sodyum Perkarbonat 
Sodyum Silikat 
Sodyum Sülfat
Sodyum Sülfit Anhidrus 
Sodyum Tiyo Sülfat 
Sülfamik Asit 
Tartarik Asit
Teknik Üre 
Titanyum Di Oksit 
Tiyo glukonik asit 
Tiyo üre dioksit 
Tri Sodyum Sitrat 
Triasetin 
Xanthan Gum
Ürün Adı
ATMP (Amino Trimethylene Phosphonic Acid)
HEDP (Hidroxy Ethylidene DiPhosphonic Acid)
DTMP
DTMPA (Di ethylene Triamine Penta(Methylene Ph. Acid)
PBTC ( 2-Phosphonobutane-1,2,4-Tricarboxylic Acid)
TSPP (Tetron-Tetra Sodium Pyro Phosphate)
TKPP (Tetracal-Tetra Potassium Pyro Phosphate)
MSP (Mono Sodium Phosphate)
DSP (Di Sodium Phospate)
TSP (Tri Sodium Phosphate)
KTPP (Likit/Granül)-(Potassium Tri Poly Phosphate)
MAP (Mono Amonnium Phosphate)
DAP (Di Amonnium Phosphate)
SAPP 28 (Sodium Acid Pyro Phosphate)
SHMP (Sodium Hexa Meta Phosphate)
STPP (Sodium Tri Poly Phosphate)
Ürün Adı
ALKOLLER VE ALKOL ESTERLERİ
2-Etil Hekzanol
İzobutanol
İzopropil alkol
N-Butanol
1,6-Heksan Diol (?)
KLORLU SOLVENTLER
Metilen Klorür
Perklor etilen
Triklor etilen 
GLİKOLLER
Di Etilen Glikol
Di Propilen Glikol (USP/Pharma)
Mono Etilen glikol
Mono Propilen Glikol (USP/Pharma)
Tri Etilen Glikol 
PEG 200
PEG 300
PEG 400
PEG 600
PEG 1500
PEG 4000
PEG 6000
PEG 9000
PPG 600 (Poli Propilen Glikol 600)
PPG 900  (Poli Propilen Glikol900)
PPG 2000  (Poli Propilen Glikol 2000)
PPG 4000 ( (Poli Propilen Glikol 4000)
Ürün Adı
Ethylenediamintetraacetic Acid
Nitrilotriacetic Acid 
Dietylenetriaminpentaacetic Acid 
Hydroxyethylethylenediamintriacetic Acid
Methylglycinediacetic Acid 
Ürün Adı
Monoetanolamin %99-(MEA %99)
Dietanolamin %99-(DEA %99)
TEA %99-(Trietanolamin %99)
Dietilentetraamin-(DETA)
Trietilentetraamin-(TETA)
Cyclohexylamine-N,N-Di -methyl cyclohexylamine 
Dietilaminoetanol-(DEAE)
Etilendiamin-(EDA)
Dietilhekzilamin-(DEHA)
Aminoetiletanolamin-(AEEA)
N,N-Dimetiletanolamin
Tetraetilenpentaamin
Tetraasetiletilendiamin (TAED)
Ürün Adı
Butil Glikol
Butil Asetat
Butil Glikol Asetat
Butil Dİ Glikol 
Butil Di Glikol Asetat
Butil Tri Glikol
Di Propilen Glikol Butil Eter (DPnB)
Metoksi Di Propanol (DPM)
Metoksi Propanol (PM)
Propilen glikol butil eter (PNB)
N-Metil Prolidon
N-Etil Prolidon 
N-Oktil Prolidon 
2-Prolidon Dıst 
Ürün Adı
Kaprik/Kaprilik Asit 
Koko yağı asidi
Laurik asit 
Oleik asit
Palmitik Asit 
Stearik Asit Tipleri
Ürün Adı
C 10 Alkol (Oxo,Guerbet) Etoksileleri
C 11 Alkol Etoksileleri 
C 13 Oxo Alkol Etoksileleri
C12-C14 Alkol Etoksileleri
C12-C18 Alkol Etoksileleri
C13-C15 Oxo Alkol Etoksileleri
C9-C11 Oxo Alkol Etoksileleri
Castor Oil Etoksilatları 
Coconut Fatty Acid Etoksilatları
Nonil Fenol Etoksilatlar 
Oleyl Amin Etoksilatları 
Tallow Amin Etoksilatları 
NONYONİK DÜŞÜK KÖPÜRME ÖZELLİKLİ SURFAKTANLAR 
Yağ Alkolü Alkoksilatları (Plurafac Types)
Amine Alkoksilatları (Plurafac Types)
EO/PO Blok Polimerleri (Pluronic Types)
ANYONİKLER 
Alkan Sulfonatlar 
Ksilen Sülfonatlar 
Kümen Sülfonatlar 
Lineer Alkil Benzen Sulfonik Asit (LABSA)
Olefin Sülfonatlar 
Yağ Alkolü Fosfatlar 
Yağ Alkolü Sulfatlar 
KATYONİKLER 
Esterquatlar 
Kuaterner Amonyum Tuzları 
Ürün Adı
Hidrofil Silikonlar 
Kalıp Ayırıcılar 
Makro Silikonlar 
Mikro Silikonlar 
Silikon Bazlı Köpük Kesiciler 
Yağ Bazlı Köpük Kesiciler 
Ürün Adı
Maleik Asit/Akrilik Asit Kopolimerleri
Maleik Asit/Olefin Kopolimerleri
Nonyonik Kopolimerler 
Poliakrilamitler 
Poliakrilik Asitler 
Polivinil Prolidon Kompleksleri
Vinil Pirolidone/Vinilimidazol Kompleksleri
Ürün Adı
Bitkisel Bazlı Emülgatörler
Dikarbonik Asit Esterleri
Gliserol Esterler 
Metil Esterler 
Mono Esterler 
Poliol esterler 
POLİİZOBÜTENLER 
Yüksek Molekül Ağırlıklı 
Düşük Molekül Ağırlıklı 
ANTİOKSİDANLAR 
Aminik Antioksidanlar 
Basınç Düzenleyiciler (Extreme Pressure)
Donma Noktası Düşürücüler (Pour Point Depressants) 
Fenolik Antioksidanlar 
Fosfit Grubu Antioksidanlar
Viskozite Düzenleyiciler (Viscosity Modifier)
KOROZYON İNHİBİTÖRLERİ
Amin fosfatlar 
Antifriz için korozyon önleyiciler (Nitrit,amin ve Fosfat içermeyen)
Benzotrizol
İmidazolinler 
Tolitriazol 
Ürün Adı
Aluminyum Stearat Tipleri (Mono,Di,tri)
Çinko Stearat 
Kalsiyum Stearat
Magnezyum Stearat 
Sodyum Stearat 
PLASTİFİYANLAR
1,2-Cyclohexane di carboxylic acid,di-iso nonyl ester (Hexamoll DINCH)
Di Oktil Fitalat (DOP)
Di İsononil Fitalat (DINP)